Kết quả Giải thưởng Trái phiếu RS mới nhất, Đợt rút tiền đặc biệt 200 vào ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX

Mới nhất hôm nay Kết quả giải thưởng trái phiếu vào ngày 10 tháng 2021 năm 40000 Séc bảo hiểm trái phiếu XNUMX. kết quả giải thưởng 15-10-2021

Giải nhất có 1 giải, nhì 3 giải 3 và 1650 giải.

Kiểm tra kết quả trái phiếu giải thưởng mới nhất ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX

Đầu tiên:

Thứ hai:

Thứ ba:

 

 

Làm thế nào Nhận được số tiền thắng giải thưởng?

Nếu bạn là người trúng thưởng trái phiếu, bạn có thể đến Ngân hàng Nhà nước và dễ dàng có được số tiền trái phiếu dự thưởng và bạn cũng có thể nhận được tiền của trái phiếu.