โบโดแลนด์ลอตเตอรี่

วาดวันที่02/03/2024
สถานะอัสสัม
ผลเวลา12 น., 3 น., 7 น
รับรางวัลชนะเลิศ100,000 รูปีอินเดียและ 50,000 รูปีอินเดีย
จัดการโดยรัฐบาลอัสสัม

ค้นหาหมายเลขตั๋วที่นี่

ผลสลากกินแบ่ง Bodoland วันนี้ 02.03.2024 ลอตเตอรีของรัฐอัสสัม 12:3 น. 7:XNUMX น. XNUMX:XNUMX น. บนเว็บไซต์ทางการ เช่น bodolotteries.com จากเว็บไซต์นี้ คุณสามารถตรวจสอบผลลอตเตอรี่วันนี้ได้อย่างง่ายดาย และโพสต์นี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ได้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีของ Bodoland จัดการผลลัพธ์ Singam Kuil ผลการจับสลาก Bodoland ของ Rosa Deer, ผลการจับสลากของ Bodoland Thangam Nallaneram, ผลการจับสลากของ Bodoland Kumaran Vishnu, ผลการจับสลากของ Bodoland Swarnalaxmi

ผลสลากกินแบ่งโบโดแลนด์

ผลสลากกินแบ่ง Bodoland Vairam, ผลสลากกินแบ่ง Bodoland, ผลสลากกินแบ่ง Lion Live ของ Bodoland และผลสลากกินแบ่ง Bodoland ทุกวัน เวลา เที่ยง 3 น. 7 น.

ผลการจับสลาก Bodoland Thangam Nallaneram, ผลการจับสลาก Bodoland Kumaran Vishnu, ผลการจับสลาก Bodoland Swarnalaxmi, ผลการจับสลาก Bodoland Vairam, ผลการจับสลาก Bodoland Mani

Bodoland Lottery Lion ผลสด ผลสลาก Bodoland ทุกวัน เวลา 3 น. 7 น. กรม Bodoland ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว

ผลลอตเตอรี่ Bodoland Singam

ผลลอตเตอรี่ Bodoland Singam
DAY – SINGAM SERIES Dr No:228DAY – KUIL SERIES Dr No:228
รางวัลที่ 1 Rs.100000/- 353299
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 43664
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
05524 14973 30342 40426 55520
62190 62902 66945 94146 95472
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
0391 1749 2260 5782 7456 8898 9091
9802 9914 9998
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
1018 2012 2134 2771 3400 3856 4882
5908 6482 9157
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0023 1554 3452 4802 6608 7571 9148
0030 1641 3457 4866 6738 7584 9296
0139 1835 3484 4990 6739 7828 9391
0248 2159 3495 5056 6811 7959 9408
0259 2250 3627 5132 6862 8096 9441
0275 2278 3694 5211 6872 8125 9667
0288 2491 3812 5244 6957 8273 9809
0465 2698 3907 5275 6964 8317 9900
0495 2931 4013 5452 7177 8467 9922
0659 2934 4030 5825 7304 8588 9946
0762 3177 4192 5921 7485 8664
0840 3347 4419 5995 7507 8680
0973 3357 4425 6153 7527 8989
1178 3359 4591 6358 7533 9048
1441 3403 4711 6571 7534 9139
รางวัลที่ 1 Rs.100000/- 652837
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 93088
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
04890 21491 45267 67003 69766
72404 81280 88364 95341 96116
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1105 1727 2262 4095 4463 4597 5503
5897 6456 7718
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0673 1187 4088 4699 4903 4982 5563
5650 7412 9537
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0152 1815 3240 4926 5925 7941 9038
0194 1825 3309 4930 6009 8027 9045
0205 1838 3626 4963 6057 8032 9052
0235 1845 4037 5201 6098 8052 9320
0625 1862 4070 5232 6170 8161 9583
0727 1881 4208 5264 6201 8287 9685
1100 2079 4312 5310 6238 8353 9743
1131 2283 4414 5331 6254 8463 9811
1190 2473 4426 5347 6445 8468 9825
1347 2920 4542 5464 6989 8480 9975
1352 2949 4544 5572 7272 8519
1386 3002 4549 5700 7296 8588
1597 3177 4661 5746 7441 8638
1690 3216 4736 5890 7470 8706
1767 3234 4916 5916 7597 9004

ผลลอตเตอรีโรซา

ผลลอตเตอรีโรซา
เดย์ – ROSA SERIES Dr No:228DAY – DEAR SERIES Dr No:228
รางวัลที่ 1 Rs.100000/- 167150
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 02620
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
09507 13837 23115 31435 44461
63197 70780 79342 83749 95530
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
0020 1252 1657 4771 4994 6687 7326
8884 9515 9909
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
1185 1387 2146 3457 3800 7004 7022
8328 8441 9107
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0024 1426 2869 4819 6064 7548 8792
0099 1745 2877 4911 6198 7752 8793
0114 1958 2962 4949 6323 7825 8878
0282 2059 3094 5045 6417 7922 9127
0292 2087 3204 5413 6654 8034 9475
0319 2119 3285 5465 6688 8146 9549
0420 2121 3299 5548 6696 8158 9607
0516 2182 3482 5626 6749 8208 9621
0574 2358 3703 5713 6752 8335 9750
0614 2480 3736 5754 6846 8492 9894
0703 2571 3937 5908 6854 8501
0778 2604 3967 5972 6953 8503
0967 2633 3969 5981 7125 8642
1244 2792 4240 5986 7254 8722
1359 2841 4286 6046 7544 8773
รางวัลที่ 1 Rs.100000/- 768404
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 61715
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
07904 34078 48343 58019 59535
63339 70663 71103 81441 87704
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
0394 1352 4272 4332 5275 5355 5599
6048 6556 6676
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
1487 2132 2142 2324 2405 6425 8255
8433 9019 9124
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0037 1489 3268 5645 6717 8021 9339
0089 1498 3353 5653 6753 8064 9352
0090 1760 3594 5695 6791 8243 9542
0125 1783 3949 5882 6905 8296 9555
0428 1787 3993 5953 6971 8534 9569
0445 1855 4071 6002 7161 8622 9587
0528 2184 4461 6273 7355 8639 9723
0676 2412 4641 6283 7529 8711 9729
0706 2520 4922 6313 7567 8747 9875
0940 2790 5027 6327 7641 8867 9986
1202 2810 5257 6345 7839 9044
1239 2842 5329 6364 7863 9056
1367 2871 5395 6381 7913 9106
1369 2991 5503 6553 8011 9175
1488 3071 5530 6715 8014 9234

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
DAY – THANGAM SERIES Dr No:228DAY – VAIRAM SERIES Dr No:87
รางวัลที่ 1 Rs.100000/- 224182
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 33562
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
06058 09696 15526 20153 40365
56064 58226 72152 89471 94060
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
2779 3045 3365 3903 4801 5528 6102
7943 8636 9420
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
1396 2279 3213 3270 3764 5880 6336
8055 8299 8475
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0008 1010 2296 4284 5954 7379 9167
0058 1188 2561 4357 5993 7392 9207
0318 1280 2716 4533 6057 7544 9242
0335 1286 2933 4540 6348 7569 9435
0428 1484 2953 4618 6367 7667 9663
0625 1710 3025 4820 6524 7720 9782
0719 1750 3258 5021 6531 7797 9878
0774 1836 3385 5088 6536 7852 9884
0814 1849 3793 5191 6707 8111 9903
0849 1953 3812 5239 7019 8117 9939
0862 1995 3881 5487 7196 8326
0931 2024 4011 5576 7204 8604
0983 2186 4090 5583 7233 8759
0990 2237 4137 5730 7314 8784
1002 2284 4238 5788 7315 9127
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 469176
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 52340
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
09791 12342 33868 43368 45478
54832 61469 75259 80846 94008
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
0661 1186 2512 2975 5515 6286 6562
6744 7790 9126
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0096 2090 2403 2887 5048 5152 6048
6233 8074 9971
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0145 1965 3295 5524 6834 7777 9591
0220 2011 3328 5558 6844 7947 9594
0390 2028 3641 5635 6871 8052 9653
0637 2221 3663 5695 6877 8254 9657
0891 2259 3902 5733 6989 8318 9685
0969 2315 4341 5849 7036 8362 9742
1041 2328 4419 5851 7096 8416 9745
1109 2378 4438 5856 7243 8522 9767
1323 2426 4936 6133 7304 8782 9867
1400 2931 5097 6191 7316 8801 9995
1620 3139 5172 6357 7451 8982
1704 3175 5286 6360 7584 9008
1711 3208 5345 6552 7598 9233
1747 3231 5418 6601 7640 9531
1768 3234 5437 6672 7674 9590

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วัน – NALLANERAM SERIES Dr No:228เดย์ – MANI SERIES Dr No:87
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 512268
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 03480
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
32324 35558 39264 41142 52434
65028 76442 82956 91528 99172
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1407 1511 1896 6214 6266 6437 6650
8360 8671 9611
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0322 1679 2597 3175 4105 4306 4692
6913 7372 7691
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0047 1642 3658 4824 6949 8398 9423
0119 1961 4017 4879 6973 8448 9491
0139 2205 4100 4977 7235 8540 9545
0155 2253 4108 5301 7236 8543 9701
0188 2300 4149 5304 7347 8573 9707
0340 2420 4161 5398 7427 8574 9827
0462 2464 4218 5643 7475 8620 9863
0471 2701 4362 5784 7608 8727 9897
0595 2781 4480 6095 7636 8735 9910
0872 2831 4533 6104 7768 8938 9982
0920 2984 4560 6141 7916 9129
1080 3270 4569 6143 8048 9139
1210 3346 4583 6286 8053 9184
1496 3493 4715 6469 8201 9244
1592 3571 4785 6910 8363 9304
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 971631
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 12344
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
02468 05553 07568 18061 24660
36695 38536 40055 77688 87439
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1825 1991 2076 2165 2453 3623 4043
5286 6083 7802
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0261 0663 1170 1397 1475 1959 3469
5086 5999 9105
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0022 1652 3305 4668 6752 8082 8748
0333 1661 3458 4691 6873 8141 9054
0341 1752 3520 4701 6889 8290 9252
0360 1952 3545 4717 6924 8425 9494
0786 2026 3670 4996 7040 8431 9514
0812 2186 3695 5117 7202 8440 9585
0822 2386 3754 5223 7371 8477 9586
0992 2543 3790 5257 7436 8501 9616
1041 2782 3797 5315 7467 8510 9626
1185 2850 4215 5342 7537 8550 9956
1223 2970 4312 5480 7648 8609
1410 3022 4386 5586 7730 8612
1463 3091 4393 5972 7826 8696
1508 3133 4519 6374 8012 8714
1649 3202 4561 6667 8036 8715

ผลลอตเตอรี่กุมารัน

ผลลอตเตอรี่กุมารัน
วัน – KUMARAN SERIES Dr No:228วัน – วิษณุ SERIES Dr No:228
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 725703
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 42869
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
06892 07001 27878 35223 45712
46874 62070 63739 84956 91640
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1059 2417 3356 4998 5609 5782 6133
6975 8920 9287
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
2773 3251 3298 5676 5726 6717 6979
7625 7925 9346
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0180 2056 3869 4776 6219 7138 8888
0259 2066 4011 4841 6236 7713 9106
0592 2166 4140 4861 6244 7729 9168
0614 2214 4151 4972 6253 7781 9228
0805 2285 4153 4982 6276 7809 9229
0976 2471 4220 5119 6458 8028 9372
1031 2563 4223 5247 6484 8039 9723
1067 2714 4300 5402 6636 8245 9761
1693 2740 4319 5505 6639 8316 9937
1706 3093 4334 5508 6772 8336 9978
1717 3191 4378 5638 6778 8518
1726 3199 4482 5645 6848 8552
1841 3419 4635 5704 6868 8657
2005 3656 4659 6027 7035 8727
2019 3803 4747 6202 7104 8769
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 137578
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 62330
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
07051 12943 31711 32747 60973
63162 73810 74482 84028 99542
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
0369 1149 3658 4274 5503 6551 7737
7873 8856 9802
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0087 0557 1820 3186 4974 5745 6919
7318 7765 9274
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0149 1179 1907 3441 6195 7598 8806
0155 1197 2040 3484 6221 7656 8948
0227 1214 2170 3651 6226 7687 9028
0310 1265 2289 3994 6254 8027 9042
0311 1399 2502 4056 6484 8199 9183
0351 1460 2641 4182 6567 8263 9244
0355 1507 2665 4314 6690 8300 9432
0499 1554 2770 4371 6716 8339 9457
0619 1677 2794 4481 6806 8391 9499
0684 1705 2810 4663 6907 8446 9966
0733 1726 2828 4999 7021 8499
0800 1731 2968 5048 7171 8515
0902 1737 3116 5240 7356 8554
0987 1770 3130 5346 7379 8583
1133 1892 3322 5514 7477 8797

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สวาร์นาแลกมี ซีรีส์ Dr No:228DAY – LION SERIES Dr No:87
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 237716
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 59836
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
15780 26299 37212 48286 48997
61341 72331 72859 83636 94394
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1154 2058 6323 6326 6344 7576 8071
8839 8902 9782
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
0616 3134 3310 4217 4381 4385 4728
7712 8198 9648
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0030 1208 2403 4357 5766 7046 9126
0045 1367 2414 4410 6101 7283 9166
0072 1457 2421 4497 6194 7394 9349
0082 1518 2590 4683 6195 7425 9408
0165 1535 2613 4689 6283 7603 9478
0333 1597 2734 4705 6327 8063 9657
0531 1610 2930 4762 6411 8095 9772
0539 1633 3110 4856 6532 8111 9825
0663 1792 3364 4904 6574 8122 9860
0715 1945 3491 4921 6649 8520 9901
0746 1950 3535 5045 6696 8644
0796 2184 3734 5046 6768 8783
0814 2290 3939 5053 6946 8896
0898 2296 4185 5205 7020 8909
0918 2355 4308 5476 7028 9123
รางวัลที่ 1 Rs.50000/- 647144
รางวัลที่ 2 Rs.7000/- 71417
รางวัลที่ 3 Rs.3500/-
14470 25196 36483 47567 58729
69733 71631 82283 82991 93417
รางวัลที่ 4 Rs.200/-
1315 1840 2180 2515 3365 3411 5306
8300 8613 8964
รางวัลที่ 5 Rs.100/-
1310 1392 2003 2322 2627 4049 4795
5978 7109 8693
รางวัลที่ 6 Rs.50/-
0389 1752 3406 4549 5560 7574 9128
0462 2024 3412 4581 5862 7764 9251
0512 2191 3443 4583 5898 7790 9273
0520 2345 3593 4877 5909 7908 9338
0681 2475 3646 5086 6036 7916 9371
0752 2492 3757 5211 6046 8066 9597
0861 2601 3835 5228 6062 8178 9614
0894 2728 3964 5258 6106 8261 9617
0920 2758 4003 5272 6399 8483 9925
1144 2992 4155 5289 6667 8484 9990
1282 3037 4157 5310 6761 8546
1286 3053 4223 5373 6875 8597
1446 3093 4264 5381 6974 8679
1551 3141 4275 5459 7093 8730
1716 3224 4475 5518 7351 8900

ผลสลากกินแบ่งรัฐอัสสัม

ที่นี่คุณจะพบผลลอตเตอรี Bodoland วันนี้ ผลลอตเตอรีรัฐ Bodoland สดเวลา 12 น. 3 น. 7 น. ลอตเตอรี Bodoland จัดการโดยรัฐบาลของรัฐอัสสัม

โพสต์นี้มีความสำคัญมาก จากโพสต์นี้คุณสามารถค้นหาผลลัพธ์ Singam Kuil ของ Bodoland Lottery Rosa Deer ได้อย่างง่ายดาย

ลอตเตอรีของรัฐ Bodoland ได้รับการจัดการโดยรัฐบาลอัสสัม จากโพสต์นี้ คุณสามารถค้นหาผู้ถูกรางวัลผลลอตเตอรี่ Bodoland ได้อย่างง่ายดาย เจ้าหน้าที่ของรัฐออกผล Singam Kuil Results Bodoland Lottery Rosa Deer Results

ผลการจับสลาก Bodoland Thangam Nallaneram, ผลการจับสลาก Bodoland Kumaran Vishnu, ผลการจับสลาก Bodoland Swarnalaxmi, ผลการจับสลาก Bodoland Vairam

ผลลอตเตอรี Bodoland Mani ผลลอตเตอรี Bodoland Lion Live และผลลอตเตอรี Bodoland ทุกวันเวลา 12:3 น. 7:XNUMX น. XNUMX:XNUMX น. บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

รายละเอียดผลการออกรางวัลลอตเตอรี่ Bodoland

ชื่อลอตเตอรี่ ลอตเตอรี Bodoland [ลอตเตอรีอัสสัม]
วันหวยออก 02/03/2024
สถานะอัสสัม
จัดการโดย รัฐบาลอัสสัม
ผลเวลา12:3 น. 7:XNUMX น. และ XNUMX:XNUMX น.
รางวัลที่หนึ่งและ 100000 50000

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเงินรางวัลลอตเตอรีก่อนเข้าเกม วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหารายละเอียดที่ถูกต้องก่อนซื้อตั๋วได้

รางวัลที่ 1 ของผลลอตเตอรี Bodoland คือ 1,00,000 รูปีและ 50,000 รางวัลที่ 2 คือ 7,000 รูปี รางวัลที่ 3 คือ 3500 รูปี รางวัลที่ 4 คือ 200 รูปี รางวัลที่ 5 คือ 100 รูปี และรางวัลที่ 7 รางวัลคือ Rs.50 ข้อมูลรายละเอียดได้รับการอธิบายไว้ด้านล่าง

ลิงค์ที่สำคัญ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการคลิกที่นี่
หมวดหมู่บทความคลิกที่นี่
หน้าแรกคลิกที่นี่

รายละเอียดรางวัลผลลอตเตอรี่ Bodoland

หมายเลขรางวัลราคา
รางวัล 1st1 แสนและ 50000
รางวัล 2nd7000
3rd Prize3500
รางวัลที่ 4200
รางวัลที่ 5100
รางวัลที่ 650

วิธีตรวจผลสลากกินแบ่งวันนี้

หากคุณต้องการตรวจสอบผลลัพธ์ ให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดด้านล่าง –

1: ตอนแรก คุณไปที่เว็บไซต์ทางการของ Bodoland Lottery เช่น @bodolotteries.com

2: จากนั้นคุณไปที่แถบเมนูนำทางและค้นหาผลลอตเตอรี Bodoland

3: ตอนนี้คุณเห็นผลลัพธ์ลอตเตอรีด้านล่างแล้วคลิก

4: จากนั้นคุณจะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมด

5: คลิก PDF และดาวน์โหลดผลลัพธ์นี้

ถาม-ตอบ

ฉันจะตรวจสอบผลลอตเตอรี่ Bodoland ได้ที่ไหน?

คุณสามารถตรวจสอบผลสลากกินแบ่ง Bodoland ของคุณบนเว็บไซต์ทางการ bodolotteries.com หรือโยนเว็บไซต์ของเรา Prizebondhome.net.

ผลสลากกินแบ่ง Bodoland จะประกาศผลเมื่อใด

สามารถพบได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับช่วงเวลา 12 น., 3 น. และ 7 น.

รางวัลที่หนึ่งสำหรับลอตเตอรี่ Bodoland คืออะไร?

รางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี Bodoland คือ Rs. 100000 และ 50000/-

สรุป

รัฐบาลอัสสัมออกผลลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ทางการ ดังนั้นหากคุณต้องการตรวจสอบผลวันนี้ ให้แตะลิงก์อย่างเป็นทางการของสลากกินแบ่งรัฐโบโดแลนด์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะลอตเตอรีรัฐโบโดแลนด์ทุกคน

แสดงความคิดเห็น