Politika e Privatësisë

Përditësimi i fundit: Tetor 17, 2020

Kjo politikë e privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona për mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e informacionit tuaj kur e përdorni Shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të intimitetit dhe mënyrën se si ligji ju mbron.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, Ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Rregullore të Privatësisë.

Interpretimi dhe Përkufizimet

Interpretim

Fjalët e të cilave shkronja fillestare është me shkronja të mëdha kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse shfaqen në njëjës apo në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj politike të privatësisë:

 • llogari do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju për të hyrë në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.
 • kompani (referuar si "Kompania", "Ne", "Ne" ose "Ynë" në këtë Marrëveshje) i referohet lotarisë së Tajlandës.
 • biskota janë skedarë të vegjël që janë vendosur në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose ndonjë pajisje tjetër nga një uebfaqe, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë uebfaqe midis përdorimeve të saj të shumta.
 • Shteti i referohet: Tajlandës
 • pajisje nënkupton çdo pajisje që mund të ketë qasje në Shërbim si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhital.
 • Të dhëna personale është çdo informacion që ka të bëjë me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.
 • Shërbime i referohet Uebfaqes.
 • Service Provider nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ai u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Kompania për të lehtësuar Shërbimin, për të ofruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi.
 • Shërbimi i mediave sociale të palëve të treta i referohet çdo faqe në internet ose ndonjë faqe interneti të rrjetit social përmes së cilës një Përdorues mund të regjistrohet ose të krijojë një llogari për të përdorur Shërbimin.
 • Të dhënat e përdorimit i referohet të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
 • Webfaqja i referohet lotarisë së Tajlandës, e aksesueshme nga https://prizebondhome.net
 • ju nënkupton një individ që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose personin tjetër juridik, në emër të të cilit një person i tillë po hyn ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të grumbulluara

Të dhëna personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit Tonë, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar. Personalisht, informacioni i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e postës elektronike (e-mail)
 • Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e protokollit të internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e shërbimit tonë që vizitoni, ora dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisja unike identifikuesit dhe të dhëna të tjera diagnostike.

Kur ju qaseni Shërbimit nga ose përmes një pajisjeje celulare, Ne mund të mbledhim informacione të caktuara automatikisht, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj mobile, adresën IP të pajisjes tuaj celular, celularin tuaj sistemi operativ, lloji i shfletuesit të Internetit celular që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur ju qaseni Shërbimit me ose përmes një pajisjeje celulare.

Ndjekja e Teknologjive dhe Cookies

Ne përdorim Cookie dhe teknologji të ngjashme për ndjekjen për të ndjekur aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë përcjellëse të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjitha Cookies ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Cookies mund të jenë Cookies "të vazhdueshme" ose "sesionale". Cookies të vazhdueshme mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen celulare kur dilni jashtë linje, ndërsa Cookies sesioni fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mësoni më shumë rreth cookies: Gjitha Rreth Cookies.

Ne përdorim si cookie për sesione ashtu edhe për këmbëngulje për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookie të nevojshme / thelbësoreLloji: Cookie Sesioni Administruar nga: UsQëllimi: Këto Cookie janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes Uebsajtit dhe për t'ju mundësuar që të përdorni disa nga veçoritë e tij. Ato ndihmojnë për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookie, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të sigurohen dhe Ne i përdorim këto Cookies vetëm për t'ju ofruar ato shërbime.
 • Politika / Cookie Pranimi i Njoftimeve për CookiesLloji: Cookies këmbëngulës Administruar nga: UsQëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në Uebfaqe.
 • Cookies funksionalitetiLloji: Cookies këmbëngulës Administruar nga: UsQëllimi: Këto cookies na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, të tilla si kujtimi i detajeve të hyrjes ose preferencat e gjuhës. Qëllimi i këtyre Cookies është t'ju ofrojë një përvojë më personale dhe të shmangë detyrimin e ri-futjes së preferencave tuaja sa herë që përdorni Uebfaqen.

Për më shumë informacion në lidhje me cookies që ne përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Cookies ose seksionin Cookies të Politikës tonë të Privatësisë.

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Kompania mund të përdorë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Të sigurojmë dhe të mbajmë Shërbimin tonë, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si një përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ju ofroni mund t'ju japin qasje në funksionalitete të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion të Ju si një përdorues i regjistruar.
 • Për kryerjen e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose të ndonjë kontrate tjetër me Ne përmes Shërbimit.
 • Për të kontaktuar Ju: Për t'ju kontaktuar përmes postës elektronike, thirrjeve telefonike, SMS ose formave të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me azhurnimet ose komunikimet informuese në lidhje me funksionet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, përfshirë azhurnimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t'ju siguruar me lajme, oferta speciale dhe informacion të përgjithshëm në lidhje me mallrat, shërbimet dhe ngjarjet e tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që ju keni blerë ose pyetur tashmë, përveç nëse nuk keni zgjedhur të merrni një informacion të tillë.
 • Për të menaxhuar kërkesat e tua: Për të marrë pjesë dhe menaxhuar kërkesat e tua drejt nesh.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t'ju kontaktuar Ju.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të kompanisë, financimit ose blerjes së të gjithë ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.
 • Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në të cilin rast do t'u kërkojmë atyre filialeve të respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të sipërmarrjes së përbashkët ose kompani të tjera që Ne i kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me Ne.
 • Me Partnerët e Biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t'ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdoruesit e tjerë: kur ndani informacione personale ose ndërveproni ndryshe në hapësirat publike me përdoruesit e tjerë, informacioni i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë. Nëse bashkëveproni me përdorues të tjerë ose regjistroheni përmes një Shërbimi të Mediave Sociale të Palëve të Treta, Kontaktet tuaja në Shërbimin e Mediave Sociale të Palëve të Treta mund të shikoni emrin, profilin tuaj, fotografitë dhe përshkrimin e veprimtarisë tuaj. Në mënyrë të ngjashme, përdoruesit e tjerë do të jenë në gjendje të shohin përshkrimet e veprimtarisë suaj, të komunikojnë me Ju dhe të shikojnë profilin tuaj.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Kompania do të ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për t'iu përgjigjur detyrimeve tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet t'i ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), zgjidhim mosmarrëveshjet dhe zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania gjithashtu do të mbajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht ruhen për një periudhë më të shkurtër kohore, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionimin e Shërbimit tonë, ose Ne jemi të detyruar me ligj që t'i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat e operimit të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet dhe të mirëmbahet në - kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, provincës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato nga juridiksioni juaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë i ndjekur nga Dorëzimi juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Kompania do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle adekuate, përfshirë sigurinë e Të dhënat tuaja dhe informacionet e tjera personale.

Shpalosja e të dhënave tuaja personale

Transaksionet e biznesit

Nëse Kompania është e përfshirë në bashkimin, blerjen ose shitjen e pasurive, Të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do t'ju ofrojmë njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen subjekt i një politike të ndryshme të privatësisë.

Zbatimi i ligjit

Në rrethana të caktuara, Kompanisë mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Përmbushuni me një detyrim ligjor
 • Mbroni dhe mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për Ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit përmes Internetit, ose një metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme tregtare për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj absolute.

Të drejtat tuaja të privatësisë në Kaliforni (ligji i Kalifornisë Shine the Light)

Sipas nenit 1798 të Kodit Civil të Kalifornisë (ligji i Kalifornisë për Shine the Light), banorët e Kalifornisë me një marrëdhënie biznesi të krijuar me ne mund të kërkojnë informacion një herë në vit për ndarjen e të dhënave të tyre personale me palët e treta për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë nga palët e treta.

Nëse dëshironi të kërkoni më shumë informacion nën ligjin California Shine the Light dhe nëse jeni banor i Kalifornisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë.

Të drejtat e privatësisë në Kaliforni për përdoruesit e mitur (Seksioni 22581 i Kodit të Biznesit dhe Profesioneve në Kaliforni)

Seksioni 22581 i Kodit të Biznesit dhe Profesioneve të Kalifornisë i lejon banorët e Kalifornisë nën moshën 18 vjeç, të cilët janë përdorues të regjistruar të faqeve, shërbimeve ose aplikacioneve në internet, të kërkojnë dhe të marrin heqjen e përmbajtjes ose informacionit që ata kanë postuar publikisht.

Për të kërkuar heqjen e këtyre të dhënave dhe nëse jeni banor i Kalifornisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë dhe të përfshini adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj.

Kini parasysh se kërkesa juaj nuk garanton heqjen e plotë ose të plotë të përmbajtjes ose informacionit të postuar në internet. Ligji mund të mos lejojë ose të kërkojë largimin në rrethana të caktuara.

Lidhje me uebfaqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo sajti që vizitoni.

Ne nuk kemi kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimi të palëve të treta.

Ndryshimet në këtë Privacy Policy

Ne mund të azhurnojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të dukshëm për Shërbimin Tonë, përpara se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe do të përditësojmë datën "Përditësimi i fundit" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshilloheni të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, Mund të na kontaktoni: