ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ 30.05.2022 ਲਾਈਵ ਅੱਪਡੇਟ ਜੇਤੂ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ 30.05.2022 ਲਾਈਵ ਅੱਪਡੇਟ ਜੇਤੂ: ਭੂਟਾਨ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ 30.05.2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:55 ਵਜੇ, 06:00 PM, 08:00 PM ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਾਵ @bhutanstatelotteries.com 'ਤੇ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 30.05.2022 ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ @11:55 AM

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ @11:55 AM ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅੱਜ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜਾ @ 6 ਵਜੇ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜਾ @ 8 ਵਜੇ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ

ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ

ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ
ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 30th ਮਈ 2022
ਰਾਜਭੂਟਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਂ11.55 AM, 6 PM, 8 PM
ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ10,000

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਇਨਾਮ ਨੰ.ਮਾਤਰਾ
1st ਇਨਾਮਰੁਪਏ 10,000
ਤਸੱਲੀ ਇਨਾਮਰੁਪਏ 2,000
2 ਨੂੰ ਇਨਾਮਰੁਪਏ 9,500
3rd ਇਨਾਮਰੁਪਏ 9,000
4ਵਾਂ ਇਨਾਮਰੁਪਏ 600
5ਵਾਂ ਇਨਾਮਰੁਪਏ 300

ਅੱਜ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ-

ਕਦਮ 1: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਾਵ @bhutanstatelotteries.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟੈਪ 2: ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜੋ।

ਕਦਮ 3: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਦਮ 5: PDF 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਬਦ

ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ 30.05.2022 ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਭੂਟਾਨ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।

ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਚੈੱਕਆਉਟ ਲਈ https://prizebondhome.net/