വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ഫലം 04.12.2023 [ഏറ്റവും പുതിയ ഫലം]

വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് വിജയികളുടെ പട്ടിക: WIN-WIN കേരള ലോട്ടറി 04.12.2023 ന് കേരള ലോട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്നു. ഫലം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് വിൻ-വിൻ ലോട്ടറി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.. 

ലോട്ടറി ഫലം നേടൂ

ലോട്ടറി ഫലം നേടൂ
ഇന്ന് ലോട്ടറി ഫലം നേടൂ
തത്സമയം ലോട്ടറി ഫലം നേടൂ

അതേ ദിവസം തന്നെ, ലോട്ടറി വകുപ്പ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അത് 24/7 ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, കേരള ലോട്ടറി ഫലം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ലോട്ടറി ഫലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ വിജയി പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായും എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം.

നിങ്ങൾ അക്ഷയ ലോട്ടറി വാങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ലിസ്റ്റ് ദിവസേന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് (പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്) അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി തുടരാനാകും. 

WIN-WIN ലോട്ടറിയുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലേഖന വിഭാഗംഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോംപേജ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

WIN-WIN ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ അവലോകനം

ലോട്ടറിയുടെ പേര് വിൻ-വിൻ
ലോട്ടറി തീയതി 04 ഡിസംബർ 2023
അവസ്ഥകേരളം
നിയന്ത്രിച്ചത് കേരള സർക്കാർ
ഫല സമയം10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ഒന്നാം സമ്മാനം75 ലക്ഷം

വിൻ-വിൻ ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സമ്മാനം നമ്പർതുക
1st സമ്മാനം75 ലക്ഷം
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനംരൂപ. 8000
2nd സമ്മാനംരൂപ. 5'00'000
3rd സമ്മാനംരൂപ. 1'00'000
നാലാം സമ്മാനംരൂപ. 5000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ. 2000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ

ഫൈനൽ വാക്കുകൾ

കേരള സർക്കാർ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയിലെ എല്ലാ വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

വിജയി നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ദിവസേന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ