സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് 05.12.2023

ശ്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നത്തെ വിജയികളുടെ പട്ടിക: കേരള ലോട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ 05.12.2023 ന് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി നടത്തുന്നു. ഫലം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.. 

അതേ ദിവസം തന്നെ, ലോട്ടറി വകുപ്പ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അത് 24/7 ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, കേരള ലോട്ടറി ഫലം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി നമ്പർ SS-391-ാം നറുക്കെടുപ്പ് 05-12-2023-ന് നടന്നു
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ
തത്സമയ ഫലം 02:55 ന് ആരംഭിക്കുന്നു
ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ 04:30 PM മുതൽ ലഭ്യമാണ്
ഒന്നാം സമ്മാനം 1/- (7,500,000 ലക്ഷം)
SZ 780640 (പയ്യന്നൂർ)
ഏജന്റിന്റെ പേര്: പി വി രാജീവൻ
ഏജൻസി നമ്പർ: C 4087
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 8,000/-
SN 780640 SO 780640
SP 780640 SR 780640
SS 780640ST 780640
SU 780640 SV 780640
SW 780640 SX 780640 SY 780640
രണ്ടാം സമ്മാനം 2/- (1,000,000 ലക്ഷം)
SS 381102 (വയനാട്)
ഏജന്റിന്റെ പേര്: നൗഷാദ് എം.കെ
ഏജൻസി നമ്പർ: W 533
മൂന്നാം സമ്മാനം 3 രൂപ.
1601 2080 2212 3242 3760 4303 4548 5567 5882 6347 7409 7761 8024 8545 9324 9737 9846 9984 XNUMX
നാലാം സമ്മാനം 4 രൂപ.
4120 5062 5589 6191 6297 7457 8366 8600 8965
നാലാം സമ്മാനം 5 രൂപ.
0302 0551 1254 1719 1986 2590 2968 3077 3393 3766 4680 4832 5646 5988 6082 6441 8296 8791 9222 9799 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
നാലാം സമ്മാനം 6 രൂപ.
0212 0379 0424 0680 0854 0879 1173 1418 1592 2135 2651 2847 3126 3325 3408 3565 3600 3653 3883 3906 3980 4154 4259 4456 4779 5074 5129 5220 5391 5814 6439 6497 6502 6534 6994 7057 7163 7172 7520 7635 7730 8256 8394
നാലാം സമ്മാനം 7 രൂപ.
0059 1021 1332 1438 1657 1711 1772 1875 2173 2258 2275 2720 2726 2975 2991 3143 3214 3340 3756 3849 3945 4219 4413 4632 4976 5225 5308 5510 5528 6366 6612 6997 7009 7081 7157 7186 7391 7937 8139 8244 8432 8911 9169 9365 9580
നാലാം സമ്മാനം 8 രൂപ.
0067 0258 0517 0618 0712 0768 0797 0812 0868 1013 1095 1153 1185 1572 1669 1683 1710 1782 1832 1894 1902 1988 2082 2113 2141 2331 2417 2467 2473 2514 2516 2548 2558 2797 2826 2885 2909 3023 3034 3169 3236 3259 3352 3533 3564 3696 3874 3878 3949 3975 4158 4194 4265 4317 4368 4386 4488 4688 4849 4927 5019 5048 5282 5323 5325 5388 5520 5547 5631 5817 5982 6237 6250 6319 6412 6452 6473 6519 6625 6632 6672 6696 7010 7017 7237 7319 7381 7470 7478 7498 7518 7566 7699 7723 7737 7769 7821 7832 7951 7963 7997 8221 8260 8326 8423 8465 8521 8523 8702
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം തത്സമയം

ലോട്ടറി ഫലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ വിജയി പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായും എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഞങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ലിസ്റ്റ് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയി തുടരും. 

ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് സ്ത്രീ-ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം 7'50'0000 ആണ്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ലോട്ടറിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോംപേജ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോട്ടറിയുടെ അവലോകനം

ലോട്ടറിയുടെ പേര് സ്ത്രീ-ശക്തി
ലോട്ടറി തീയതി 05 ഡിസംബർ 2023
അവസ്ഥകേരളം
നിയന്ത്രിച്ചത് കേരള സർക്കാർ
ഫല സമയം10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ഒന്നാം സമ്മാനം75 ലക്ഷം

ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സമ്മാനം നമ്പർതുക
1st സമ്മാനം75 ലക്ഷം
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനംരൂപ. 8000
2nd സമ്മാനംരൂപ. 1'00'000
3rd സമ്മാനംരൂപ. 5000
നാലാം സമ്മാനംരൂപ. 2000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ. 1000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ

ഫൈനൽ വാക്കുകൾ

കേരള സർക്കാർ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയിലെ എല്ലാ വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

വിജയി നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. ദിവസേന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ