സ്വകാര്യതാനയം

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ഒക്ടോബർ 17, 2020

നിങ്ങൾ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വിവരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

സേവനം നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഇൻ-പേജ് നാവിഗേഷൻ മറയ്ക്കുക

വ്യാഖ്യാനവും നിർവചനങ്ങളും

വ്യാഖ്യാനം

പ്രാരംഭ അക്ഷരം വലിയക്ഷരമാക്കിയ വാക്കുകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന നിർവചനങ്ങൾ ഏകവചനത്തിലോ ബഹുവചനത്തിലോ ദൃശ്യമായാലും അവയ്ക്ക് ഒരേ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിർവചനങ്ങൾ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി:

 • കണക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കോ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അദ്വിതീയ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 • സംഘം (ഈ കരാറിൽ "കമ്പനി", "ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ഞങ്ങളുടെ" എന്നിങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്) തായ്‌ലൻഡ് ലോട്ടറിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • കുക്കികൾ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഫയലുകളാണ്, ആ വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ ബ്ര rows സിംഗ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിന്റെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • രാജ്യം പരാമർശിക്കുന്നു: തായ്‌ലൻഡ്
 • ഉപകരണ കമ്പ്യൂട്ടർ, സെൽഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടാബ്‌ലെറ്റ് പോലുള്ള സേവനം ആക്‌സസ്സുചെയ്യാനാകുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തെയും അർത്ഥമാക്കുന്നു.
 • വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിവരവുമാണ്.
 • സേവനം വെബ്‌സൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • സേവനദാതാവ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സേവനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സേവനം നൽകുന്നതിനും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുന്നതിനും കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളെയോ വ്യക്തികളെയോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനം സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപയോക്താവിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ അക്ക create ണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഉപയോഗ ഡാറ്റ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്താലോ സേവന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നോ ജനറേറ്റുചെയ്‌ത സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പേജ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം).
 • വെബ്സൈറ്റ് തായ്‌ലൻഡ് ലോട്ടറിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് https://prizebondhome.net
 • നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, സേവനമോ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ സേവനത്തിനായി ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ മറ്റ് നിയമപരമായ എന്റിറ്റികൾ.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ഡാറ്റ തരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്

ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനോ തിരിച്ചറിയാനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യക്തിപരമായി, തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല:

 • ഈ - മെയില് വിലാസം
 • ഉപയോഗ ഡാറ്റ

ഉപയോഗ ഡാറ്റ

സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗ ഡാറ്റ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസം (ഉദാ. ഐപി വിലാസം), ബ്ര browser സർ തരം, ബ്ര browser സർ പതിപ്പ്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പേജുകൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന സമയവും തീയതിയും, ആ പേജുകളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം, അതുല്യമായ ഉപകരണം എന്നിവ പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഐഡന്റിഫയറുകളും മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റയും.

ഒരു മൊബൈൽ ഉപാധി വഴിയോ അതിലൂടെയോ നിങ്ങൾ സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ തരം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണ അദ്വിതീയ ഐഡി, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ ഐപി വിലാസം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ര browser സർ, അദ്വിതീയ ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകൾ, മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ ഒരു മൊബൈൽ ഉപാധിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം വഴി പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ അയയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം.

ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുക്കികളും

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ പ്രവർത്തനം ട്രാക്കുചെയ്യാനും ചില വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും ഞങ്ങൾ കുക്കികളും സമാന ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ബീക്കണുകൾ, ടാഗുകൾ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

എല്ലാ കുക്കികളും നിരസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കി അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

കുക്കികൾ "പെർസിസ്റ്റന്റ്" അല്ലെങ്കിൽ "സെഷൻ" കുക്കികൾ ആകാം. നിങ്ങൾ ഓഫ്‌ലൈനിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ നിലനിൽക്കും, അതേസമയം നിങ്ങൾ വെബ് ബ്രൗസർ അടച്ചാലുടൻ സെഷൻ കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. കുക്കികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക: കുക്കികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം.

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സെഷനും സ്ഥിരമായ കുക്കികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • ആവശ്യമായ / അവശ്യ കുക്കികൾതരം: സെഷൻ‌ കുക്കികൾ‌ നിർ‌വ്വഹിക്കുന്നത്: ഉപയോക്തൃ ഉദ്ദേശ്യം: വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിനും അതിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ‌ ഉപയോഗിക്കാൻ‌ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനും ഈ കുക്കികൾ‌ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാമാണീകരിക്കുന്നതിനും ഉപയോക്തൃ അക്ക of ണ്ടുകളുടെ വ്യാജ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും അവ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കുക്കികൾ ഇല്ലാതെ, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ആ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കുക്കികൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
 • കുക്കികളുടെ നയം / അറിയിപ്പ് സ്വീകാര്യത കുക്കികൾതരം: പെർസിസ്റ്റന്റ് കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: ഉപയോക്തൃ ഉദ്ദേശ്യം: വെബ്‌സൈറ്റിൽ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോക്താക്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ കുക്കികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.
 • പ്രവർത്തനക്ഷമത കുക്കികൾതരം: പെർസിസ്റ്റന്റ് കുക്കികൾ അഡ്‌മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത്: ഉപയോക്തൃ ഉദ്ദേശ്യം: വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചോയിസുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ കുക്കികൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ മുൻഗണന ഓർമ്മിക്കുക. ഈ കുക്കികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം നൽകുകയും നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണനകൾ വീണ്ടും നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെക്കുറിച്ചും കുക്കികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കുക്കീസ് ​​നയം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ കുക്കികൾ വിഭാഗം സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം

ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി കമ്പനി സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ.
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജുചെയ്യാൻ: സേവനത്തിന്റെ ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാനേജുചെയ്യുന്നതിന്. നിങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സേവനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ കഴിയും.
 • ഒരു കരാറിന്റെ പ്രകടനത്തിനായി: നിങ്ങൾ‌ വാങ്ങിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, ഇനങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുമായുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കരാറിന്റെ വികസനം, പാലിക്കൽ‌, ഏറ്റെടുക്കൽ‌ കരാർ‌.
 • നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ: ഇമെയിൽ, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ, എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തുല്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്, അപ്‌ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പുഷ് അറിയിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനപരതകൾ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരവിനിമയ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായപ്പോൾ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി.
 • നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചരക്കുകൾ, സേവനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ, പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ, പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വാങ്ങിയതോ അന്വേഷിച്ചതോ ആയവയ്ക്ക് സമാനമാണ്, അത്തരം വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ.
 • നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്: ഞങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും.

ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാം:

 • സേവന ദാതാക്കളുമായി: നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സേവന ദാതാക്കളുമായി പങ്കിടാം.
 • ബിസിനസ്സ് കൈമാറ്റങ്ങൾക്കായി: ഏതെങ്കിലും ലയനം, കമ്പനി ആസ്തികൾ വിൽക്കൽ, ധനസഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കിടുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം.
 • അഫിലിയേറ്റുകൾക്കൊപ്പം: ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റുകളുമായി പങ്കിട്ടേക്കാം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം മാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ അഫിലിയേറ്റുകളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അഫിലിയേറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതൃ കമ്പനിയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്ത സംരംഭ പങ്കാളികളും ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി പൊതുവായ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ബിസിനസ് പങ്കാളികൾക്കൊപ്പം: നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, സേവനങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രമോഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി പങ്കിടാം.
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കൊപ്പം: നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സംവദിക്കുമ്പോഴോ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും കാണുകയും പുറത്ത് പരസ്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനത്തിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ, മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ പേര്, പ്രൊഫൈൽ, ചിത്രങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരണം എന്നിവ കണ്ടേക്കാം. അതുപോലെ, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ കാണാനും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തൽ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തും. ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധി വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും (ഉദാഹരണത്തിന്, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ), തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ കരാറുകളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക.

ആന്തരിക വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനി ഉപയോഗ ഡാറ്റയും നിലനിർത്തും. സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലോ ഒഴികെ, ഉപയോഗ ഡാറ്റ സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസുകളിലും പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം, പ്രവിശ്യ, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതവും തുടർന്ന് അത്തരം വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും ആ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കമ്പനി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും, കൂടാതെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ മതിയായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ രാജ്യത്തോ നടക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ

കമ്പനി ഒരു ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽ‌പനയിൽ‌ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനും മറ്റൊരു സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിനും മുമ്പായി ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകും.

നിയമ നിർവ്വഹണം

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അധികാരികളുടെ സാധുവായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് (ഉദാ. ഒരു കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസി).

മറ്റ് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ

അത്തരം പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം:

 • നിയമപരമായ ബാധ്യത പാലിക്കുക
 • കമ്പനിയുടെ അവകാശങ്ങളും സ്വത്തും പരിരക്ഷിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ തെറ്റുകൾ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക
 • സേവനത്തിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെയോ പൊതുജനങ്ങളുടെയോ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുക
 • നിയമപരമായ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും ഇലക്ട്രോണിക് സംഭരണ ​​രീതിയും 100% സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വാണിജ്യപരമായി സ്വീകാര്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങളുടെ കാലിഫോർണിയ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങൾ (കാലിഫോർണിയയിലെ ഷൈൻ ദി ലൈറ്റ് നിയമം)

കാലിഫോർണിയ സിവിൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 1798 (കാലിഫോർണിയയുടെ ഷൈൻ ദി ലൈറ്റ് നിയമം) പ്രകാരം, ഞങ്ങളുമായി സ്ഥാപിതമായ ബിസിനസ്സ് ബന്ധമുള്ള കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്ക് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ നേരിട്ടുള്ള വിപണന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

കാലിഫോർണിയ ഷൈൻ ദി ലൈറ്റ് നിയമപ്രകാരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

ചെറുകിട ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള കാലിഫോർണിയ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങൾ (കാലിഫോർണിയ ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് വിഭാഗം 22581)

ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കളായ 22581 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കാലിഫോർണിയ നിവാസികൾക്ക് അവർ പൊതുവായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കമോ വിവരങ്ങളോ നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും നേടാനും കാലിഫോർണിയ ബിസിനസ് ആന്റ് പ്രൊഫഷൻസ് കോഡ് സെക്ഷൻ 18 അനുവദിക്കുന്നു.

അത്തരം ഡാറ്റ നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ഓൺലൈനിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയോ വിവരങ്ങളുടെയോ പൂർണ്ണമായതോ സമഗ്രമായതോ ആയ നീക്കം ചെയ്യലിന് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെന്ന് അറിയുക. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമം അനുവദിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കില്ല.

മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യതാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശക്തമായി ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യാം. ഈ പേജിൽ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് മുകളിലുള്ള "അവസാനമായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത" തീയതി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പും ഇമെയിൽ വഴിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ആനുകാലികമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം: