കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് (29.09.2022)

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നത്തെ വിജയികളുടെ പട്ടിക: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് 29.9.2022-ന് കേരള ലോട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്നു. ഫലം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പ്രതിവാര കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.. അതേ ദിവസം തന്നെ, ലോട്ടറി വകുപ്പ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അത് 24/7 ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, കേരള ലോട്ടറി ഫലം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ വിജയിച്ച സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

കേരള ലോട്ടറി ഫലം (29.9.2022) കാരുണ്യ പ്ലസ്

ലോട്ടറി ഫലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ വിജയി പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായും എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. ലോട്ടറി ലിസ്റ്റ് ദിവസേന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് (പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്) അപ്ഡേറ്റ് ആയി തുടരാനാകും. 

ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അമ്പത്-അമ്പത് ലോട്ടറി ഫലം

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്

ഇന്ന് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്

ഇന്ന് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ലോട്ടറിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോംപേജ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ അവലോകനം

ലോട്ടറിയുടെ പേര് കാരുണ്യ പ്ലസ്
ലോട്ടറി തീയതി 29 സെപ്റ്റംബർ 2022
അവസ്ഥകേരളം
നിയന്ത്രിച്ചത് കേരള സർക്കാർ
ഫല സമയം10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ഒന്നാം സമ്മാനം70 ലക്ഷം

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സമ്മാനം നമ്പർതുക
1st സമ്മാനം80 ലക്ഷം
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനംരൂപ. 8000
2nd സമ്മാനംരൂപ. 1'00'000
3rd സമ്മാനംരൂപ. 1'00'000
നാലാം സമ്മാനംരൂപ. 5000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ. 1000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ