ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് 21.02.2024

അൻപത്-അൻപത് ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് 21.02.2024-ന് കേരള ലോട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തും. ഫലം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അമ്പത്-അൻപത് ലോട്ടറികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഓരോ പ്രതിവാര ലോട്ടറിയുടെയും നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പ്രതിവാര കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.. 

ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി ഫലം

"ലൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി ഫലം FF-85"
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നമ്പർ FF-85-ാം നറുക്കെടുപ്പ് 21-02-2024-ന് നടന്നു
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ
തത്സമയ ഫലം 02:55 ന് ആരംഭിക്കുന്നു
03:55 PM മുതൽ ഔദ്യോഗിക ഫലം ലഭ്യമാണ്
തത്സമയ-ലോട്ടറി-ഫലം കാണാൻ പുതുതായി ചേർത്ത നമ്പറുകൾ!
ഒന്നാം സമ്മാനം 1/- [1,00,00,000 കോടി]
FJ 295690 (അടിമലി)
ഏജൻ്റിൻ്റെ പേര്: എംഎം മണി
ഏജൻസി നമ്പർ: Y 3106
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 8,000/-
FA 295690 FB 295690
FC 295690 FD 295690
FE 295690 FF 295690
FG 295690 FH 295690
FK 295690 FL 295690 FM 295690
രണ്ടാം സമ്മാനം 2/- (1,000,000 ലക്ഷം)
എഫ്‌സി 365096 (തൃശൂർ)
ഏജന്റിന്റെ പേര്: സുരേഷ് കുമാർ എൻ പി
ഏജൻസി നമ്പർ: R 6106
മൂന്നാം സമ്മാനം 3 രൂപ.
0095  0270  0606  0694  1232  3511  3840  4293  4457  5609  5822  6065  6234  6895  6972  7237 7818 7924  8281 8331 8657 9254  9272  XNUMX
നാലാം സമ്മാനം 4 രൂപ.
0845 2654 3076 3255 3686 3718 5175 5715 6449 6501 7890 8162
നാലാം സമ്മാനം 5 രൂപ.
0241 1247 1340 1546 1966 2159 2550 2886 3767 4034 4188 5565 5934 5990 6212 6594 7036 7183 7248 8067 9549 9713
നാലാം സമ്മാനം 6 രൂപ.
0072  0093  0212  0552  0976  0992  1042  1287  1360  1393  1469  1483  1962  1990  2067  2114 2161 2183  2184 2241 2261 2307  2319  2349  2356  2388  2469  2480  2516  2576  2595  2801  2828  2843  2927  2978  3073 3129 3135  3249 3329 3468 3532 3655 3704 3914  4017  4085  4260  4311  4540  4574  4598  4709 4722  4745  4805  4823  5036  5103  5405  6104  6114  6143  6192  6222  6326  6447  6551  6665 6758  6834 6876 7339  7511 7589 7610  8043  8079  8311  8343  8480  8869  8942  8962  9026  9032  9112  9160  9174  9551  9587 9687 9727 9739 9871 XNUMX XNUMX  XNUMX  XNUMX  XNUMX  XNUMX
നാലാം സമ്മാനം 7 രൂപ.
0081 0121 0287 0384 0391 0396 0450 0477 0498 0522 0560 0563 0653 0863 0905 0926 1102 1177 1178 1563 1752 1874 1888 2004 2027 2057 2086 2127 2215 2306 2354 2380 2389 2407 2451 2466 2565 2729 2751 2848 2868 2893 3004 3006 3047 3078 3229 3322 3358 3407 3481 3516 3549 3569 3579 3605 3907 3916 3941 3950 3991 4002 4090 4154 4211 4340 4386 4402 4440 4450 4482 4486 4490 4609 4947 5134 5228 5335 5432 5494 5581 5697 5699 5738 5803 5811 5818 5821 5831 5900 5922 6112 6539 6557 6690 6715 6835 6975 7027 7072 7335 7336 7372 7405 7559 7833 7875 7900

ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി ഫലം

അതേ ദിവസം തന്നെ, ലോട്ടറി വകുപ്പ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അത് 24/7 ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, കേരള ലോട്ടറി ഫലം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

10 രൂപയാണ് ലോട്ടറിയുടെ വിജയ സമ്മാനം. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

ലോട്ടറി ഫലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ കേരള ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ വിജയി പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായും എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം കേരള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിവാര പദ്ധതിയാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ലോട്ടറിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോംപേജ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അമ്പത്-അൻപത് ലോട്ടറി ഫലത്തിന്റെ അവലോകനം

ലോട്ടറിയുടെ പേര് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി
ലോട്ടറി തീയതി 21/02/2024
അവസ്ഥകേരളം
നിയന്ത്രിച്ചത് കേരള സർക്കാർ
ഫല സമയം10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ഒന്നാം സമ്മാനം10 ലക്ഷം

അമ്പത്-അൻപത് ലോട്ടറി സമ്മാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സമ്മാനം നമ്പർതുക
1st സമ്മാനം10 ലക്ഷം
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനംരൂപ. 8000
2nd സമ്മാനംരൂപ. 1'00'000
3rd സമ്മാനംരൂപ. 5000
നാലാം സമ്മാനംരൂപ. 2000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ. 1000
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനംരൂപ

ഫൈനൽ വാക്കുകൾ

കേരള സർക്കാർ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോട്ടറി ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. ദി ഫിഫ്റ്റി-ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി വിജയി നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാ ഭാഗ്യശാലികളെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ