ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ (27.09.2022)

ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ: ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿಯನ್ನು 27.9.2022 ರಂದು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಲಾಟರಿಗಾಗಿ ಡ್ರಾದ ದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದೇ ದಿನ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 24/7 ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

STHREE-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿಯ ವಿಜೇತ ಬಹುಮಾನವು 7'50'0000 ಆಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಗೋರ್ಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ (27.9.2022) ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ

ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಜೇತ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಟರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು (ಭಾಗವಹಿಸುವವರು) ನವೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

STHREE-SAKTHI ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
ಮುಖಪುಟಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅವಲೋಕನ

ಲಾಟರಿ ಹೆಸರು ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ
ಲಾಟರಿ ದಿನಾಂಕ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
ರಾಜ್ಯಕೇರಳ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ
ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮಯ10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ75'00'000 ಲಕ್ಷಗಳು

ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿವರಗಳು

ಬಹುಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ರಮಾಣ
1st ಬಹುಮಾನ75'00'000 ಲಕ್ಷಗಳು
ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನರೂ. 8000
2nd ಬಹುಮಾನರೂ. 1'00'000
3rd ಬಹುಮಾನರೂ. 5000
4ನೇ ಬಹುಮಾನರೂ. 2000
5ನೇ ಬಹುಮಾನರೂ. 1000
6ನೇ ಬಹುಮಾನRs.500
7ನೇ ಬಹುಮಾನRs.200
8ನೇ ಬಹುಮಾನRs.100

ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡಿ