ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು (01.10.2022)

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ: ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 01.10.2022 ರಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಲಾಟರಿಗಾಗಿ ಡ್ರಾದ ದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದೇ ದಿನ, ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 24/7 ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಜೇತ ಬಹುಮಾನ 80 ಲಕ್ಷ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಗೋರ್ಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ (01.10.2022) ಕಾರುಣ್ಯ

ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಜೇತ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು (ಭಾಗವಹಿಸುವವರು) ನವೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ತ್ರೀ-ಶಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಇಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಇಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
ಮುಖಪುಟಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಅವಲೋಕನ ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಲಾಟರಿ ಹೆಸರು ಕಾರುಣ್ಯ
ಲಾಟರಿ ದಿನಾಂಕ 01 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
ರಾಜ್ಯಕೇರಳ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ
ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮಯ10:55 AM, 3 PM, 7 PM
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ70'00'000 ಲಕ್ಷಗಳು

ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರಗಳು

ಬಹುಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ರಮಾಣ
1st ಬಹುಮಾನ80'00'000 ಲಕ್ಷಗಳು
ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನರೂ. 8000
2nd ಬಹುಮಾನರೂ. 5'00'000
3rd ಬಹುಮಾನರೂ. 1'00'000
4ನೇ ಬಹುಮಾನರೂ. 5000
5ನೇ ಬಹುಮಾನರೂ. 2000
6ನೇ ಬಹುಮಾನRs.1000
7ನೇ ಬಹುಮಾನRs.500
8ನೇ ಬಹುಮಾನRs.100

ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡಿ