ឈ្នះ ឈ្នះ លទ្ធផលឆ្នោត 08.07.2024 [លទ្ធផលចុងក្រោយ]

លទ្ធផលឆ្នោត ឈ្នះ ថ្ងៃនេះ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ៖ ឆ្នោត Kerala ឈ្នះ-ឈ្នះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 08.07.2024 ដោយមន្ត្រីឆ្នោត Kerala ។ លទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងឆ្នោតឈ្នះ-ឈ្នះ។ ការចាប់ឆ្នោត Kerala ធ្វើឡើងនៅម៉ោងបីរសៀលនៅថ្ងៃចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយៗ។. 

On the same day, the lottery department publishes the results of the lottery draw on the official website of Kerala Lotteries, which is accessible 24/7. Additionally, Kerala lottery results are published in the government gazette. The Kerala government manages lottery results. This post aims to provide you with free and easy access to the Kerala lottery Result winner lists today.

លទ្ធផលឆ្នោត Kerala

"ផ្សាយផ្ទាល់ ឈ្នះ ឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត W-777"
ឈ្នះឆ្នោតលេខ W-777 ចាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី 08-07-2024
នៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram
ផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីម៉ោង ០២:៥៥នាទីរសៀលតទៅ
លទ្ធផលផ្លូវការមានចាប់ពីម៉ោង ០៣:៥៥ រសៀលតទៅ
ដើម្បីមើលលទ្ធផលឆ្នោតបន្តផ្ទាល់ លេខបន្ថែមថ្មី!

រង្វាន់ទី 1 Rs.75,00,000/- (75 Lakhs)
WT 918331 (KAYAMKULAM)
Agent Name: AJITH V S
លេខទីភ្នាក់ងារ៖ A 5301
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត - Rs.8,000/-
WN 918331 WO 918331
WP 918331 WR 918331
WS 918331  WU 918331
WV 918331 WW 918331
WX 918331 WY 918331 WZ 918331
រង្វាន់ទី 2 Rs.5,00,000/- (5 Lakhs)
WY 380898 (MALAPPURAM)
Agent Name: K UNNIKRISHNAN
លេខទីភ្នាក់ងារ៖ M 287

សម្រាប់សំបុត្រដែលបញ្ចប់ដោយលេខខាងក្រោម

រង្វាន់ទី 3 100,000៛ (1លាន)
1) WN 199611 (KOTTAYAM)
2) WO 654546 (CHITTUR)
3) WP 464400 (ERNAKULAM)
4) WR 587425 (WAYANADU)
5) WS 508562 (IRINJALAKUDA)
6) WT 773632 (ATTINGAL)
7) WU 256232 (ERNAKULAM)
8) WV 138587 (ERNAKULAM)
9) WW 527796 (KARUNAGAPALLY)
10) WX 859895 (ADIMALY)
11) WY 474941 (ALAPPUZHA)
12) WZ 960233 (KOTTAYAM)
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0112 0847 1177 1276 1379 2437 3698 4382 5094 5212 6153 6871 7418 7559 7655 8122 8284 8733
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0268 1882 2202 3281 5828 6072 6286 6447 9717 9850
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-  
0556 0628 2355 2687 3013 3880 4197 4469 5817 7217 8449 8628 9227 9286
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/- 
0008  0164  0220  0275  0361  0564  0818  0996  1337  1429  1434  1439  1520  1665  1735  1829  2061  2184  2312  2507  2660  2833  2955  3107 3117  3311 3421  3472  3538  3576  3689  3765  3800  3936  3973  4019  4052  4102  4391  4394  4551  4565  4578  4851 5093  5242  5354  5491  5510  5587  5605  5673  5757 5963  6328  6346  6350  6413  6546  6817  6839  6884  6920  7018  7108  7120  7446  7480  7753  7820  8199  8311 8411  8415  8533  8669  8874  9139  9215  9364  9427  9623  XNUMX  XNUMX
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/- 
0037 0109 0428 0547 0551 0856 1013 1073 1310 1317 1378 1554 1630 1643 1661 1800 1912 2045 2109 2115 2130 2216 2433 2469 2487 2537 2655 2688 2784 2813 2876 2938 3015 3062 3111 3180 3182 3255 3320 ៤៤០៧ 3348 3361 3379 3479 3484 3534 3588 3784 3837 3851 3885 4034 4075 4081 4275 4351 4370 4543 4788 4832 4990 5045 5086 5091 5328 5434 5485 5532 5540 5601 5625 5767 5824 5855 5958 5995 5996 6014 6077 6126 6214 6290 6308 6309 6339 6367 6424 6464 ៨៤៧២ 6545 6584 6601 6709 6739 6876 6923 7009 7082 7128 7162 7270 7317 7411 7503 7609 7676 7775 7817 7830 7865 ៨២៨ ៩៩៣៥

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកទិញឆ្នោត Akshaya អ្នកអាចពិនិត្យមើល លទ្ធផលឆ្នោត AKSHAYA ដោយចំណាំគេហទំព័ររបស់យើង យើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលឆ្នោតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ បញ្ជីឆ្នោតរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះអ្នកអាច (អ្នកចូលរួម) បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ រង្វាន់​ឆ្នោត​ឈ្នះ​រង្វាន់ ៧៥​លាន។ ការចាប់រង្វាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram ។

តំណសំខាន់ៗ

គេហទំព័រផ្លូវការនៃលទ្ធផលឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
ប្រភេទអត្ថបទចុច​ទីនេះ
គេ​ហ​ទំព័រចុច​ទីនេះ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផលឆ្នោត WIN-WIN

ឈ្មោះឆ្នោត ឈ្នះ-ឈ្នះ
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 08.07.2024
រដ្ឋរដ្ឋ Kerala
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala
ពេលវេលាលទ្ធផល10:55 ព្រឹក, 3 រសៀល, 7 យប់
រង្វាន់ទី 175 Lakhs

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត WIN-WIN

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st75 Lakhs
រង្វាន់លួងលោមអក្សរ។ 8000
រង្វាន់ 2dRs. 5
រង្វាន់ 3rdRs. 1
រង្វាន់ទី 4អក្សរ។ 5000
រង្វាន់ទី 5អក្សរ។ 2000
រង្វាន់ទី 6Rs.1000
រង្វាន់ទី 7Rs.500
រង្វាន់ទី 8Rs.100

ពាក្យចុងក្រោយ

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះឆ្នោត Kerala ទាំងអស់។ អ្នកឈ្នះគួរតែដាក់សំបុត្រឆ្នោតក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ