លទ្ធផលឆ្នោត Strree Sakthi ថ្ងៃនេះ 25.06.2024

សក្កី លទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ៖ ឆ្នោត Strree Sakthi ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25.06.2024 ដោយមន្ត្រីឆ្នោត Kerala ។ លទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងលទ្ធផលឆ្នោត។

ការចាប់ឆ្នោត Kerala ធ្វើឡើងនៅម៉ោងបីរសៀលនៅថ្ងៃចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយៗ។. នៅថ្ងៃដដែលនេះ នាយកដ្ឋានឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Kerala Lotteries ដែលអាចចូលបាន 24/7 ។ លើសពីនេះ លទ្ធផលឆ្នោត Kerala ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងសារាចរណ៍រដ្ឋាភិបាល។

លទ្ធផលឆ្នោត Strree Sakthi SS-421

"ផ្សាយផ្ទាល់លទ្ធផលឆ្នោត Strree Sakthi SS-421"
ឆ្នោតបីសាទី លេខ SS-421 ចាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី 25-06-2024
នៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram
ផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីម៉ោង ០២:៥៥នាទីរសៀលតទៅ
លទ្ធផលផ្លូវការមានចាប់ពីម៉ោង ០៣:៥៥ រសៀលតទៅ
ដើម្បីមើលលទ្ធផលឆ្នោតបន្តផ្ទាល់ លេខបន្ថែមថ្មី!
រង្វាន់ទី 1 Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត Rs.8,000/-
រង្វាន់ទី 2 Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
រង្វាន់ទី 3 5,000៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-

រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងលទ្ធផលឆ្នោត Sthree Sakthi ។ ការបង្ហោះនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលទៅកាន់បញ្ជីអ្នកឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ថ្ងៃនេះ។ បញ្ជីឆ្នោតរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឱ្យអ្នកបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ នៅទីនេះយើងក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរ។ លទ្ធផលឆ្នោត KARUNYA ថ្ងៃនេះ រង្វាន់ដែលឈ្នះនៃឆ្នោត STHREE-SAKTHI គឺ 7'50'0000 ។ ការចាប់រង្វាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram ។

តំណសំខាន់ៗ

គេហទំព័រផ្លូវការនៃលទ្ធផលឆ្នោត Strree Sakthiចុច​ទីនេះ
ឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
គេ​ហ​ទំព័រចុច​ទីនេះ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឆ្នោត

ឈ្មោះឆ្នោត ស្ត្រេស-សក្តិ
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 25/06/2024
រដ្ឋរដ្ឋ Kerala
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala
ពេលវេលាលទ្ធផល10:55 ព្រឹក, 3 រសៀល, 7 យប់
រង្វាន់ទី 175 Lakhs

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st75 Lakhs
រង្វាន់លួងលោមអក្សរ។ 8000
រង្វាន់ 2dRs. 1
រង្វាន់ 3rdអក្សរ។ 5000
រង្វាន់ទី 4អក្សរ។ 2000
រង្វាន់ទី 5អក្សរ។ 1000
រង្វាន់ទី 6Rs.500
រង្វាន់ទី 7Rs.200
រង្វាន់ទី 8Rs.100

ពាក្យចុងក្រោយ

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោត Sthree Sakthi នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះឆ្នោត Kerala ទាំងអស់។ អ្នកឈ្នះគួរតែដាក់សំបុត្រឆ្នោតក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ។ ចំណាំគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃ។