លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-SAKTHI ថ្ងៃនេះ (24.01.2023) លទ្ធផលឆ្នោត Kerala

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-សាក់ធី ថ្ងៃនេះ បញ្ជីអ្នកឈ្នះ: ឆ្នោត STHREE-SAKTHI ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 24.01.2023 ដោយមន្ត្រីឆ្នោត Kerala ។ លទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងលទ្ធផលឆ្នោត STHREE-SAKTHI ។

ការចាប់ឆ្នោត Kerala ធ្វើឡើងនៅម៉ោងបីរសៀលនៅថ្ងៃចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយៗ។. នៅថ្ងៃដដែលនេះ នាយកដ្ឋានឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Kerala Lotteries ដែលអាចចូលបាន 24/7 ។ លើសពីនេះ លទ្ធផលឆ្នោត Kerala ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារាចរណ៍រដ្ឋាភិបាល។

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-សាក់ធី

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-សាក់ធី

លទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល Kerala ។ គោលបំណងនៃការប្រកាសនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលទៅកាន់បញ្ជីអ្នកឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ថ្ងៃនេះ។ បញ្ជីឆ្នោតរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះអ្នកបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ នៅទីនេះយើងក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរ។ លទ្ធផលឆ្នោត KARUNYA ថ្ងៃនេះ រង្វាន់ដែលឈ្នះនៃឆ្នោត STHREE-SAKTHI គឺ 7'50'0000 ។ ការចាប់រង្វាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram ។

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-SAKTHI ថ្ងៃនេះ

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-SAKTHI ថ្ងៃនេះ

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-សាក់ធី ផ្សាយផ្ទាល់

លទ្ធផលឆ្នោត STHREE-សាក់ធី ផ្សាយផ្ទាល់

តំណសំខាន់ៗ

គេហទំព័រផ្លូវការនៃលទ្ធផលឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
ឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
គេ​ហ​ទំព័រចុច​ទីនេះ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផលឆ្នោត STHREE-SAKTHI

ឈ្មោះឆ្នោត ស្ត្រេស-សក្តិ
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 24 ខែមករា 2023
រដ្ឋរដ្ឋ Kerala
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala
ពេលវេលាលទ្ធផល10:55 ព្រឹក, 3 រសៀល, 7 យប់
រង្វាន់ទី 175 Lakhs

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត STHREE-SAKTHI

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st75 Lakhs
រង្វាន់លួងលោមអក្សរ។ 8000
រង្វាន់ 2dRs. 1
រង្វាន់ 3rdអក្សរ។ 5000
រង្វាន់ទី 4អក្សរ។ 2000
រង្វាន់ទី 5អក្សរ។ 1000
រង្វាន់ទី 6Rs.500
រង្វាន់ទី 7Rs.200
រង្វាន់ទី 8Rs.100

ពាក្យចុងក្រោយ

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះឆ្នោត Kerala ទាំងអស់។ អ្នកឈ្នះគួរតែដាក់សំបុត្រឆ្នោតក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ។ ចំណាំគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ