លទ្ធផលឆ្នោត Nirmal ថ្ងៃនេះ 28.06.2024

លទ្ធផលឆ្នោតនិស្ស័យថ្ងៃនេះ បញ្ជីអ្នកឈ្នះ: ការចាប់ឆ្នោត Nirmal lottery ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 28.06.2024 ដោយមន្ត្រីឆ្នោត Kerala ។ លទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងឆ្នោត NIRMAL ។

ការចាប់ឆ្នោត Kerala ប្រចាំសប្តាហ៍ធ្វើឡើងនៅម៉ោងបីរសៀលនៅថ្ងៃចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយៗ។.  នៅថ្ងៃដដែលនេះ នាយកដ្ឋានឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Kerala Lotteries ដែលអាចចូលបាន 24/7 ។ លើសពីនេះ លទ្ធផលឆ្នោត Kerala ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងសារាចរណ៍រដ្ឋាភិបាល។

លទ្ធផលឆ្នោត Nirmal 28.06.2024

"លទ្ធផលឆ្នោត Nirmal ផ្សាយផ្ទាល់ NR-386"
ឆ្នោតនិស្ស័យ លេខ NR-386 ចាប់ថ្ងៃទី 28-06-2024
នៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram
ផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីម៉ោង ០២:៥៥នាទីរសៀលតទៅ
លទ្ធផលផ្លូវការមានចាប់ពីម៉ោង ០៣:៥៥ រសៀលតទៅ
ដើម្បីមើលលទ្ធផលឆ្នោតបន្តផ្ទាល់ លេខបន្ថែមថ្មី!
រង្វាន់ទី 1 Rs.7,000,000/- (70 Lakh)
NF 903276 (ឆេរថាឡា)
ឈ្មោះភ្នាក់ងារ៖ MANOJ LAL PK
លេខទីភ្នាក់ងារ៖ A 6223
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត Rs.8,000/-
NA 903276 NB 903276
NC 903276 ND 903276
NE 903276 NG 903276
NH 903276 NJ 903276
NK 903276 NL 903276 NM 903276
រង្វាន់ទី 2 Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
NK 421089 (PALAKKAD)
ឈ្មោះភ្នាក់ងារ៖ SANTHI K
លេខទីភ្នាក់ងារ: P 2851
រង្វាន់ទី 3 100,000 Rs/- [1 Lakh]
១) NA 1 (PALAAKKAD)
2) NB 742570 (VAIKOM)
3) NC 731099 (ERNAKULAM)
4) ND 160594 (KANNUR)
5) NE 997035 (KATTAPPANA)
6) NF 781903 (KOTTAYAM)
7) NG 777717 (ប៉ាឡាកកាដ)
៨) NH 8 (KATTAPPANA)
9) NJ 528125 (GURUVAYOOR)
10) NK 924273 (ATTINGAL)
១១) ណ.អិល ៧១៣៧៨៧ (ប៉ាឡាក់កាដ)
12) NM 212960 (PALAKKAD)
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1042 1134 1689 2396 2598 3325 3744 5355 6120 6318 6705 7525 7947 8621 9121 9213 9618 9995
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0868 1114 1502 1606 1665 2215 2392 2682 3073 3083 3215 3220 4126 4675 5160 5202 5288 5439 5466 5759 5818 5865 6005 6096 6234 6437 7048 7580 7614 8280 8324 9000
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0086 0201 0605 0898 0920 0931 0946 1273 1592 1605 1764 1841 2165 2209 2254 2356 2561 2969 3147 3237 3384 3487 3540 3664 3741 4045 4200 4260 4287 4345 4856 4911 5022 5050 5105 5138 5296 5374 5407 5710 ៥៨៤៥ 5938 6100 6229 6350 6436 6508 6714 6849 7024 7038 7124 7178 7630 7657 7804 7845 7978 8100 8353 8359 8402 8410 8486 8771
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0043 0092 0106 0245 0381 0475 0741 0872 0889 1154 1275 1394 1461 1537 1576 1660 1819 1956 2033 2061 2100 2456 2457 2484 2794 2900 2942 3095 3122 3157 3167 3217 3309 3332 3493 3565 3805 3859 3869 3980 4049 4086 4088 ៣៨៣៨ 4196 4242 4433 4443 4468 4536 4553 4688 5277 5327 5330 5416 5431 5434 5598 5792 6183 6209 6210 6316 6354 6386 6564 6653 6729 6746 6790 6807 6832 6969 7020 7113 7184 7399 7504 7536 7594 7647 7674 7709 7762 7850 7877 7963 8085 8170 8213 8231 8246 8251 8253 8278 8316 8406 ៨៣០៥ 8450 8475 8785 8880 8945 8987 9086 9184 9272 9274 9329 9346 9376 9383 9464 9575 9585 9621 9665 9677

រដ្ឋាភិបាល Kerala គ្រប់គ្រងលទ្ធផលឆ្នោត។ ការបង្ហោះនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលទៅកាន់បញ្ជីអ្នកឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ថ្ងៃនេះ។ បញ្ជីឆ្នោតត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះអ្នកអាច (អ្នកចូលរួម) បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ រង្វាន់ដែលឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត NIRMAL គឺ 70 លាន។ ការចាប់រង្វាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram ។

គេហទំព័រផ្លូវការនៃលទ្ធផលឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
ឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
គេ​ហ​ទំព័រចុច​ទីនេះ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផលឆ្នោត Nirmal

ឈ្មោះឆ្នោត NIRMAL
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 28/06/2024
រដ្ឋរដ្ឋ Kerala
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala
ពេលវេលាលទ្ធផល10:55 ព្រឹក, 3 រសៀល, 7 យប់
រង្វាន់ទី 170 Lakhs

ធម្មតា ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st70 Lakhs
រង្វាន់លួងលោមអក្សរ។ 8000
រង្វាន់ 2dRs. 1
រង្វាន់ 3rdRs. 1
រង្វាន់ទី 4អក្សរ។ 5000
រង្វាន់ទី 5អក្សរ។ 1000
រង្វាន់ទី 6Rs.5000
រង្វាន់ទី 7Rs.100

ពាក្យចុងក្រោយ

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ អ្នកឈ្នះឆ្នោត Nirmal គួរតែដាក់សំបុត្រឆ្នោតក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ។ យើងសូមអបអរសាទរដល់អ្នកមានសំណាងទាំងអស់។