លទ្ធផលឆ្នោតហាសិបហាសិបថ្ងៃនេះ 12.06.2024

លទ្ធផលឆ្នោត FIFTY-FIFTY ថ្ងៃនេះ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 12.06.2024 ដោយមន្ត្រីឆ្នោត Kerala ។ លទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Kerala គ្រប់គ្រងឆ្នោត FIFTY-FIFTY ។ ការចាប់ឆ្នោត Kerala ប្រចាំសប្តាហ៍ធ្វើឡើងនៅម៉ោងបីរសៀលនៅថ្ងៃចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតប្រចាំសប្តាហ៍នីមួយៗ។. 

លទ្ធផលឆ្នោតហាសិបហាសិប

"ផ្សាយផ្ទាល់លទ្ធផលឆ្នោតហាសិបហាសិប FF-98"
ឆ្នោតហាសិបហាសិបលេខ FF-98th ចាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 12-06-2024
នៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram
ផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីម៉ោង ០២:៥៥នាទីរសៀលតទៅ
លទ្ធផលផ្លូវការមានចាប់ពីម៉ោង ០៣:៥៥ រសៀលតទៅ
ដើម្បីមើលលទ្ធផលឆ្នោតបន្តផ្ទាល់ លេខបន្ថែមថ្មី!
រង្វាន់ទី 1 Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត Rs.8,000/-
រង្វាន់ទី 2 Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
រង្វាន់ទី 3 5,000៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-

លទ្ធផលឆ្នោតហាសិបហាសិប

នៅថ្ងៃដដែលនេះ នាយកដ្ឋានឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Kerala Lotteries ដែលអាចចូលបាន 24/7 ។ លើសពីនេះ លទ្ធផលឆ្នោត Kerala ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងសារាចរណ៍រដ្ឋាភិបាល។

លទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល Kerala ។ គោលបំណងនៃការប្រកាសនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលទៅកាន់បញ្ជីអ្នកឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត Kerala ថ្ងៃនេះ។ លទ្ធផលឆ្នោត KARUNYA PLUS គឺជាគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកកាន់សំបុត្រឆ្នោត Kerala ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោត។ រង្វាន់ដែលឈ្នះឆ្នោតគឺ 10។ ការចាប់រង្វាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Gorky Bhavan នៅជិត Bakery Junction Thiruvananthapuram ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលទ្ធផលឆ្នោត FIFTY-FIFTY

ឈ្មោះឆ្នោត ហាសិប​ហាសិប
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 12/06/2024
រដ្ឋរដ្ឋ Kerala
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala
ពេលវេលាលទ្ធផល10:55 ព្រឹក, 3 រសៀល, 7 យប់
រង្វាន់ទី 110 Lakhs

តំណសំខាន់ៗ

គេហទំព័រផ្លូវការនៃលទ្ធផលឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
ឆ្នោត Keralaចុច​ទីនេះ
គេ​ហ​ទំព័រចុច​ទីនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត FIFTY-FIFTY

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st10 Lakhs
រង្វាន់លួងលោមអក្សរ។ 8000
រង្វាន់ 2dRs. 1
រង្វាន់ 3rdអក្សរ។ 5000
រង្វាន់ទី 4អក្សរ។ 2000
រង្វាន់ទី 5អក្សរ។ 1000
រង្វាន់ទី 6Rs.500
រង្វាន់ទី 7Rs.100

ពាក្យចុងក្រោយ

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Kerala បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ នេះ។ ឆ្នោត FIFTY-FIFTY អ្នកឈ្នះគួរតែដាក់សំបុត្រឆ្នោតក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ។ យើងសូមអបអរសាទរអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់។