ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម ឬមានសំណួរណាមួយអំពីការបដិសេធរបស់គេហទំព័ររបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ញើអ៊ីមែលមក [អ៊ីមែលការពារ]...

ការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ prizebondhome.net

ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះ - រង្វាន់bondhome.net - ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយស្មោះត្រង់ និងសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ។

prizebondhome.net នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ និង/ឬការខូចខាតណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។

ពីគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដោយធ្វើតាមតំណខ្ពស់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅបែបនេះ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​ព្យាយាម​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​តែ​តំណ​ភ្ជាប់​គុណភាព​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍ និង​សីលធម៌។

សូមជ្រាបផងដែរថា នៅពេលអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង គេហទំព័រផ្សេងទៀតអាចមានគោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ សូមប្រាកដថាត្រូវពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះ និង "លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម" របស់ពួកគេ មុនពេលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មណាមួយ ឬបញ្ចូលព័ត៌មានណាមួយ។

ការយល់ព្រម

អ្នកយល់ព្រមចំពោះការបដិសេធរបស់យើង ហើយយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

តើយើងគួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែប្រែរឺធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឯកសារណាមួយការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅទីនេះ។