គន្លឹះនិងល្បិចសម្រាប់ឆ្នោត Bodoland

គន្លឹះនិងល្បិចដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់ឆ្នោត Bodoland ដើម្បីបង្កើនហាងឆេងនៃការឈ្នះ

ឆ្នោតគឺជាល្បែងនៃឱកាស និងសំណាង។ ប៉ុន្តែ​អាណាចក្រ​ដែល​មិន​អាច​ទាយ​ទុក​មុន​បាន​ច្បាស់​ជា​មាន​អាថ៌កំបាំង…

ពិនិត្យឥឡូវនេះ