លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ថ្ងៃនេះ 7.2.2023 ថ្ងៃនេះ Assam Lottery

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ថ្ងៃនេះ 7.2.2023 ឆ្នោតរដ្ឋ Assam ម៉ោង 12 រសៀល 3 រសៀល 7 យប់នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ ពោលគឺ bodolotteries.com ។ ពីគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយការបង្ហោះនេះក៏ជួយអ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះឆ្នោតផងដែរ។

មន្រ្តីឆ្នោត Bodoland គ្រប់គ្រងលទ្ធផល Singam Kuil Bodoland Lottery Rosa Deer Result, Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result, Bodoland Lottery Vairam Result, Bodoland Lottery Mani Result, Bodoland Lottery Lottery Lion Result រៀងរាល់ថ្ងៃ វេលាម៉ោង ១២ រសៀល ម៉ោង ៣ រសៀល ៧ យប់

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

លទ្ធផលឆ្នោត បូដូឡែន ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង ៣រសៀល ម៉ោង ៧យប់

រូបថតអេក្រង់នៃលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

Here you can find Bodoland Lottery Result Today, Live Bodoland State Lottery Result 12PM 3PM 7PM, Bodoland Lottery was managed by the Government of Assam ប្រកាសនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ពីការប្រកាសនេះ អ្នកអាចស្វែងរកលទ្ធផល Singam Kuil បានយ៉ាងងាយស្រួល Bodoland Lottery Rosa Deer Result,

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ថ្ងៃនេះ

រូបថតអេក្រង់នៃលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ថ្ងៃនេះ
រូបថតអេក្រង់នៃលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result, Bodoland Lottery Vairam Result, Bodoland Lottery Mani Result, Bodoland Lottery Lion Live លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland រៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 12 រសៀល ម៉ោង 3 រសៀល 7 យប់។ នាយកដ្ឋាន Bodoland បានចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ។

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះ

ឆ្នោតរដ្ឋ Bodoland ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Assam ។ ពីប្រកាសនេះ អ្នកអាចស្វែងរកអ្នកឈ្នះឆ្នោតរដ្ឋបានយ៉ាងងាយស្រួល។ មន្ត្រីរដ្ឋបានចេញផ្សាយលទ្ធផល Singam Kuil Bodoland Lottery Rosa Deer Result,

Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result, Bodoland Lottery Vairam Result, Bodoland Lottery Mani Result, Bodoland Lottery Lion Live Result, លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland រៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 12 រសៀល ម៉ោង 3 រសៀល លទ្ធផលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ 7 យប់ .

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឆ្នោត Bodoland

ឈ្មោះឆ្នោត ឆ្នោត Bodoland
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 07 ខែកុម្ភៈ 2023
រដ្ឋបូដូឡែន
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលអាសាម
ពេលវេលាលទ្ធផលម៉ោង ១២ រសៀល ម៉ោង ៣ រសៀល និង ៧ យប់
រង្វាន់ទី 110,000

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត Bodoland

បេក្ខជនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់រង្វាន់ឆ្នោតមុនពេលចូលលេងហ្គេម។ វានឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវមុនពេលទិញសំបុត្រ។ រង្វាន់ទី 1 ទទួលបាន 1,00,000 ៛ រង្វាន់ទី 2 ទទួលបាន 7,000 ៛ រង្វាន់ទី 3 ទទួលបាន 3500 ៛ រង្វាន់ទី 5 ទទួលបាន 200 ៛ រង្វាន់ទី 5 ទទួលបាន 100 ៛ និង រង្វាន់ទី 7 បាន 50 ៛ ។ ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។ យើងក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរ។ លទ្ធផលឆ្នោត Maharashtra ថ្ងៃនេះ

តំណសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការចុច​ទីនេះ
ប្រភេទអត្ថបទចុច​ទីនេះ
ទំព័រដើមចុច​ទីនេះ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរង្វាន់ឆ្នោត Bodoland

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st1 Lakh
រង្វាន់ 2d7000
រង្វាន់ 3rd3500
រង្វាន់ទី 4200
រង្វាន់ទី 5100
រង្វាន់ទី 650

របៀបពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលលទ្ធផល បន្ទាប់មកអនុវត្តតាមជំហានទាំងអស់ខាងក្រោម -

1: ដំបូងអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Bodoland Lottery ពោលគឺ @bodolotteries.com

2: បន្ទាប់មកអ្នកចូលទៅកាន់របារម៉ឺនុយរុករក ហើយស្វែងរកលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

3: ឥឡូវអ្នកឃើញបាតនៃលទ្ធផលឆ្នោតហើយចុចវា។

4: បន្ទាប់មកអ្នកឃើញលទ្ធផលទាំងអស់គឺអាចរកបាន។

៥៖ ចុច PDF ហើយទាញយកលទ្ធផលនេះ។

សំណួរញឹកញាប់

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland នៅឯណា?

អ្នកអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ bodolotteries.com ឬបោះគេហទំព័ររបស់យើង។ រង្វាន់bondhome.net.

តើនៅពេលណាដែលត្រូវប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland?

អាចរកបាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការសម្រាប់ម៉ោង 12 រសៀល ម៉ោង 3 រសៀល និងម៉ោង 7 យប់។

តើតម្លៃដំបូងសម្រាប់ឆ្នោត Bodoland គឺជាអ្វី?

ឆ្នោត Bodoland តម្លៃដំបូងគឺ Rs. 100000/-។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Assam បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលលទ្ធផលថ្ងៃនេះ សូមចុចលើតំណផ្លូវការរបស់រដ្ឋ Bodoland State Lottery ។ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះឆ្នោតរដ្ឋ Bodoland ទាំងអស់។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ