Cov nqi zog Bond Result Tseeb Bond 750 Kos rau 15-10-2021

Qhov tseeb hnub no nqi zog daim ntawv cog lus tau tshwm sim rau 15 Lub Kaum Hli 2021 Bond 750 kos.

Thawj qhov khoom plig muaj 1 nqi zog, qhov thib ob yog 3 thiab thib 3 khoom plig muaj 1650 khoom plig.

Tshawb xyuas qhov khoom plig kawg tau txais txiaj ntsig 15 Lub Kaum Hli 2021

Thawj:

Thib Ob:

Thib Peb: