hais txog wb

Txais tos rau khoom plig, koj qhov chaw thib ib rau kev rho npe thoob ntiaj teb. Peb tau mob siab rau muab cov ntawv twv zoo tshaj plaws rau koj lossis daim ntawv cog lus nqi zog thiab tsoomfwv cov ntawv rho npe thoob plaws ntiaj teb suav nrog tag nrho cov txiaj ntsig rho npe tshiab.

Peb cia siab tias koj txaus siab rau peb cov khoom thiab cov ntaub ntawv uas peb qhia ntau npaum li peb txaus siab muab cov ntaub ntawv rho npe tshiab. Yog tias koj muaj lus nug lossis lus nug, thov tsis txhob yig tiv tauj peb.

Ua Tsaug,

Team PrizeBondHome